MS Access | ADO | Обратиться к другой БД

'обращение к другой базе данных через ADO

Sub AnotherDB_ADO()

 

Dim cnn As ADODB.Connection

Dim db As ADOX.Catalog

 

Set cnn = New ADODB.Connection

cnn.Provider = Provider

'Provider - наша константа

 

cnn.Open AnotherDBpath & "\NorthWind.mdb"

 

Set db = New ADOX.Catalog

db.ActiveConnection = cnn.ConnectionString

 

Debug.Print "Количество таблиц в базе NorthWind: " & db.Tables.Count - db.Views.Count

 

End Sub© 2018 | Анна Петросян | pashelp@yandex.ru